Cơ sở nào để xác định giá vật liệu xây dựng?

thiết kế web btccorp
thiết kế website btccorp
công ty thiết kế web btccorp

Cơ sở nào để xác định giá vật liệu xây dựng?

  • 18/08/2020
  • 70
Ông Ngô Giang Đông (tỉnh Khánh Hòa) phản ánh qua Cổng TTĐT Chính phủ: Theo quy định, khi lập dự toán, giá vật liệu xây dựng đưa vào dự toán phải có báo giá của các sở, liên sở hoặc các cơ quan chức năng tại địa phương ban hành thì mới có tính pháp lý. Tuy nhiên, trên thực tế, có nhiều vật liệu không thể có được báo giá của địa phương hoặc báo giá không kịp thời.

Ông Đông hỏi: Đối với các vật liệu như vậy, đơn vị ông có thể lấy giá theo báo giá của các nhà cung cấp được không?

Vấn đề ông Đông hỏi, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Theo quy định tại khoản a Điều 15 Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thì giá vật liệu xây dựng được xác định trên cơ sở giá thị trường do tổ chức có chức năng cung cấp hoặc báo giá của nhà sản xuất, thông tin giá của nhà cung cấp hoặc giá đã áp dụng cho các công trình khác có tiêu chuẩn, chất lượng tương tự.

Người lập dự toán phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của giá các vật liệu xây dựng trên nguyên tắc giá đưa vào dự toán phải phù hợp với mặt bằng giá thị trường.

(Theo Chinhphu.vn)

Nguồn: batdongsan.com.vn
zalo