Thị trường xi măng tháng 5: Tiêu thụ hết 4,75 triệu tấn

thiết kế web btccorp
thiết kế website btccorp
công ty thiết kế web btccorp

Thị trường xi măng tháng 5: Tiêu thụ hết 4,75 triệu tấn

  • 18/08/2020
  • 65

Giá trị sản xuất kinh doanh tháng 5 đạt 13.419,9 tỷ đồng, 5 tháng đầu năm ước đạt 63.229,1 tỷ đồng, bằng 39,1% so với kế hoạch năm, bằng 117,7% so với cùng kỳ. Trong đó: Giá trị xây lắp ước thực hiện tháng 5 đạt 5.512,9 tỷ đồng, 5 tháng ước đạt 26.692,8 tỷ đồng, bằng 39,9% so với kế hoạch năm, bằng 116,9% so với cùng kỳ.

Giá trị sản xuất công nghiệp và VLXD của các DN thuộc Bộ (kể cả TCty Công nghiệp Xi măng Việt Nam) ước thực hiện tháng 5 đạt khoảng 4.946,6 tỷ đồng, 5 tháng ước đạt 23.328,8 tỷ đồng, bằng 40% so với kế hoạch năm, bằng 116,6% so với cùng kỳ. Ước thực hiện sản xuất xi măng toàn ngành tháng 5 đạt 4,84 triệu tấn, 5 tháng đạt 21,48 triệu tấn, bằng 39,4% so kế hoạch năm. Tháng 5 sản lượng xi măng tiêu thụ ước đạt 4,75 triệu tấn, 5 tháng đầu năm 2011 đạt 21,29 triệu tấn, bằng 39,1% kế hoạch năm.

(Theo Báo Xây dựng)

Nguồn: batdongsan.com.vn
zalo