Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam

thiết kế web btccorp
thiết kế website btccorp
công ty thiết kế web btccorp
Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam
Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam
124 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Đang cập nhật (04) 38633067
info@lilama.com.vn
Giới thiệu

Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA) là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Xây dựng, bao gồm nhiều công ty con chuyên tổng thầu các công trình xây lắp và thầu phụ.

LILAMA được thành lập ngày 1/12/1960. Đến đầu năm 2010, LILAMA gia nhập và là thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Xây dựng Việt Nam.

Hoạt động sản xuất kinh doanh

Tổng thầu EPC: Thiết kế, mua sắm, xây lắp các nhà máy thuỷ điện, nhiệt điện, xi-măng, hoá chất.

Nhà thầu phụ

- Các công tác chế tạo, cung cấp vật tư thiết bị và xây lắp.

- Chế tạo thiết bị công nghệ, bồn bể, ống chịu áp lực và kết cấu thép.

- Công nghiệp đóng tàu.

- Đầu tư tài chính.

Các công ty thành viên

Công ty phụ thuộc

- Công ty Đầu tư và Phát triển Bắc Vinh.

- Viện công nghệ Hàn.

- Trạm y tế cơ quan.

Tổng công ty sở hữu 100% vốn: Công ty TNHH MTV LISEMCO

Công ty CP Tổng công ty giữ cổ phần chi phối

- Công ty CP LILAMA 3.

- Công ty Cp LILAMA 5.

- Công ty CP LILAMA 7.

- Công ty CP LILAMA 10.

- Công ty CP LILAMA 18.

- Công ty CP LILAMA 45-1.

- Công ty CP LILAMA 45-3.

- Công ty CP LILAMA 45-4.

- Công ty CP LILAMA 69-1.

- Công ty CP LILAMA 69-2.

- Công ty CP LILAMA 69-3.

- Công ty CP LILAMA Hà Nội.

- Công ty CP LILAMA Thí nghiệm cơ điện.

- Công ty CP Cơ khí lắp máy LILAMA.

- Công ty CP Thủy điện Sông Ông.

- Công ty CP Thủy điện Sông Vàng.

- Công ty CP Đầu tư và Phát triển đô thị LILAMA.UDC.

- Công ty CP Tư vấn Quốc tế LHT.

- Công ty CP Tôn mạ màu Việt - Pháp.

Các công ty liên kết

- Công ty POS-LILAMA.

- Công ty CP Thủy điện Hura NA.

- Công ty CP Xi măng Sông Thao.

- Công ty CP Đầu tư - Xây dựng LILAMA.

- Công ty CP Bất động sản LILAMA.

- Công ty CP Tư vấn thiết kế CIMAS.

- Công ty CP Chế tạo giàn khoan Dầu khí.

- Công ty CP Cơ điện môi trường LILAMA.

Đơn vị sự nghiệp: Trường cao đẳng nghề LILAMA

Nguồn: batdongsan.com.vn
Các Doanh Nghiệp Khác
zalo