Trung tâm Công nghệ và Quản lý môi trường - ETMcenter

thiết kế web btccorp
thiết kế website btccorp
công ty thiết kế web btccorp
Trung tâm Công nghệ và Quản lý môi trường - ETMcenter
Trung tâm Công nghệ và Quản lý môi trường - ETMcenter
Khu công nghệ cao, quận 9, Tp.HCM
Đang cập nhật (08) 38981505
etm@etmcenter.com.vn
Giới thiệu

Trung tâm Công nghệ và Quản lý Môi trường – ETM, được thành lập vào ngày 09/6/2003 theo Giấy chứng nhận đăng ký Khoa học công nghệ số 87/ĐK-KHCN của Sở Khoa học công nghệ Tp.HCM.

Lĩnh vực hoạt động: 

- Đo đạc và phân tích chất lượng môi trường nước (nước cấp, nước thải), khí và chất thải rắn.

- Tư vấn giám sát và kiểm soát chất lượng môi trường.

- Tư vấn lập đăng ký chủ nguồn thải, đăng ký xả thải và gia hạn giấy phép khai thác nước ngầm.

- Lập đánh giá tác động môi trường, bản cam kết bảo vệ môi trường.

- Lập báo cáo đầu tư (báo cáo nghiên cứu khả thi), lập dự án đầu tư và thiết kế cơ sở.

- Lập thiết kế kỹ thuật (báo cáo kinh tế kỹ thuật).

- Tư vấn đấu thầu, lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu các công trình môi trường.

- Thiết kế, thi công, cung cấp thiết bị, lắp đặt và vận hành các hệ thống xử lý môi trường (nước cấp, nước thải, khí thải, chất thải rắn).

- Tư vấn và chuyển giao công nghệ trong mọi lĩnh vực về nước thải, khí thải, chất thải rắn và các loại chất thải khác.

- Lập thiết kế kỹ thuật (báo cáo kinh tế kỹ thuật).

- Tư vấn đấu thầu, lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu các công trình môi trường.

- Thiết kế, thi công, cung cấp thiết bị, lắp đặt và vận hành các hệ thống xử lý môi trường (nước cấp, nước thải, khí thải, chất thải rắn).

- Tư vấn và chuyển giao công nghệ trong mọi lĩnh vực về nước thải, khí thải, chất thải rắn và các loại chất thải khác.

Nguồn: batdongsan.com.vn
Các Doanh Nghiệp Khác
zalo