Doanh nghiệp nước ngoài muốn thuê đất làm dự án phải làm sao?

thiết kế web btccorp
thiết kế website btccorp
công ty thiết kế web btccorp

Doanh nghiệp nước ngoài muốn thuê đất làm dự án phải làm sao?

  • 04/09/2020
  • 185

Sau khi thỏa thuận, cá nhân có đất đã đồng ý nhận tiền bồi hoàn và bàn giao lại khu đất cho công ty. Vậy, công ty muốn hỏi, trong trường hợp này, thủ tục thu hồi, cho thuê đất được thực hiện thế nào và thời gian thực hiện ra sao?

doanh nghiệp nước ngoài thuê đất
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được nhận chuyển nhượng
quyền sử dụng đất và không được nhận chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị
quyền sử dụng đất sản xuất nông nghiệp

Về trường hợp này, Bộ TN&MT trả lời như sau:

Theo Điều 39 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, Điều 169 và Khoản 1, Điều 191 Luật Đất đai năm 2013, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và không được nhận chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất sản xuất nông nghiệp.

Nếu dự án chăn nuôi heo sạch phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện đã được cơ quan Nhà nước xét duyệt, đồng thời thuộc dự án sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy, hải sản tập trung, đủ điều kiện theo Điểm d, Khoản 3, Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 thì Nhà nước thu hồi, bồi thường, GPMB để cho thuê đất theo đúng quy định.

Trình tự, thủ tục cho thuê đất sẽ thực hiện theo Điều 68 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP. Trình tự, thủ tục thu hồi đất thực hiện theo Điều 69 Luật Đất đai năm 2013.

Nguồn: batdongsan.com.vn
zalo