Doanh nghiệp vốn nước ngoài có được mua nhà tại Việt Nam?

thiết kế web btccorp
thiết kế website btccorp
công ty thiết kế web btccorp

Doanh nghiệp vốn nước ngoài có được mua nhà tại Việt Nam?

  • 04/09/2020
  • 172

Đào Đăng Minh (Tp.HCM)

quyền sở hữu nhà ở
Quyền sở hữu nhà ở với các tổ chức kinh tế có vốn đầu tư
nước ngoài được quy định rõ trong Luật Nhà ở

Trả lời:

Về nguyên tắc, những tổ chức kính tế có vốn góp là của nhà đầu tư nước ngoài thì việc sở hữu nhà ở tại Việt Nam của tổ chức này được thực hiện theo các quy định tại: Điểm b, Khoản 1, Điều 159; Khoản 2, Điều 160; Điều 161 của Luật Nhà ở năm 2014; Điều 74, Điều 75, Điều 76, Điều 77 và Điều 78 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.

Do đó, ông Đào Đăng Minh có thể đối chiếu trường hợp của mình với các điều khoản trong luật và nghị định như nêu trên để thực hiện quyền của mình theo đúng quy định của pháp luật.

Bộ Xây dựng

Nguồn: batdongsan.com.vn
zalo