Hội Kiến trúc sư VN đề nghị không phê duyệt tòa EVN

thiết kế web btccorp
thiết kế website btccorp
công ty thiết kế web btccorp

Hội Kiến trúc sư VN đề nghị không phê duyệt tòa EVN

  • 25/10/2020
  • 103

Chúng tôi xin trích đăng nguyên văn 4 vấn đề chủ yếu được Hội Kiến trúc sư Việt Nam - thành viên Hội Liên hiệp KTS quốc tế và Hội đồng KTS châu Á nêu:

"1. Hồ Gươm và khu vực phụ cận là một di sản về cảnh quan kiến trúc đô thị đặc biệt có giá trị của Hà Nội và cả nước, được Chính phủ và nhân dân rất quan tâm. 

Vì vậy, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo nghiên cứu lập qui hoạch chi tiết khu vực này, lấy ý kiến rộng rãi nhân dân và giao cho Bộ trưởng Bộ XD phê duyệt. Mặc dù đồ án qui hoạch này được lập đã 10 năm nhưng tính khoa học, tính nhân văn và tinh thần của nó vẫn còn có giá trị. Trách nhiệm bảo vệ, tuân thủ, thực thi qui hoạch này là trách nhiệm của toàn dân, của các cơ quan quản lý, chính quyền các cấp, nhằm bảo vệ cảnh quan và giá trị hồ Gươm. 

Phối cảnh tòa nhà EVN dự kiến xây cạnh hồ Gươm nhìn từ phía trong và các góc độ bên ngoài


2. Vì lẽ đó, việc cải tạo, chỉnh trang và xây dựng mới các công trình kiến trúc tại hồ Gươm và vùng phụ cận là cần thiết nhưng phải tuân thủ triệt để qui hoạch này. Phương án kiến trúc Trung tâm Tài chính - Thương mại Tập đoàn Điện lực như đề xuất đã không tuân thủ qui hoạch chi tiết này khi tiến hành thay đổi chức năng sử dụng đất; các chỉ tiêu cho phép điều chỉnh không có cơ sở khoa học; tổ chức không gian, ngôn ngữ kiến trúc và giải quyết tầm nhìn chưa hợp lý, làm phương hại đến cảnh quan hồ Gươm và có thể gây biến dạng cảnh quan chung của toàn khu vực. 

Hội Kiến trúc sư Việt Nam đề nghị UBND TP. Hà Nội không phê duyệt phương án kiến trúc này và tổ chức nghiên cứu xem xét lại theo hướng không chất tải và tăng mật độ xây dựng quanh khu vực hồ Gươm. 

3. Việc phân công, phân cấp và trình tự các bước để tiến hành nghiên cứu, lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh qui hoạch đã được qui định trong Luật Xây dựng và các văn bản dưới luật. Các cơ quan chức năng, chủ đầu tư, chính quyền địa phương phải gương mẫu thực hiện nghiêm túc theo đúng những qui định này. 

Nhờ nhiều tiếng nói công tâm, kịp thời - hồ Gươm của Thủ đô có cơ may thoát bị chắn bởi bức tường khổng lồ, xấu xí!


Việc thay đổi, điều chỉnh qui hoạch được duyệt phải thực hiện theo đúng trình tự được pháp luật qui định, không điều chỉnh qui hoạch mà chưa tiến hành đầy đủ các bước trên cơ sở nghiên cứu khoa học và khách quan. 

4. Để giải quyết vấn đề này, Hội Kiến trúc sư Việt Nam đề nghị các cơ quan có trách nhiệm cho tiến hành tổ chức nghiên cứu điều chỉnh qui hoạch chi tiết (nếu cần) và thiết kế đô thị khu vực hồ Gươm một cách khoa học, dân chủ để làm cơ sở cho việc hoàn thiện, nâng cao chất lượng kiến trúc và cảnh quan khu vực hồ Gươm, lấy đó làm căn cứ pháp lý cho quản lý xây dựng tại đây. Hội sẵn sàng huy động các kiến trúc sư giỏi trong cả nước và mời các kiến trúc sư quốc tế am hiểu về Hà Nội cùng tham gia nghiên cứu vấn đề này". 

Được biết, trước khi Hội Kiến trúc sư Việt Nam lên tiếng, một số hội nghề nghiệp khác như: Hội Di sản văn hóa Việt Nam, Hội Bảo vệ thiên nhiên môi trường Thủ đô... cũng đã có văn bản chính thức về vấn đề này.

Theo VietNamNet
Nguồn: batdongsan.com.vn
zalo