Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây lắp và Phát triển Nhà

thiết kế web btccorp
thiết kế website btccorp
công ty thiết kế web btccorp
Công ty TNHH MTV Đầu  tư Xây lắp và Phát triển Nhà
Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây lắp và Phát triển Nhà
17/91 Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Đang cập nhật (04) 38359564
contact@batdongsan.com.vn
Đang cập nhật
Giới thiệu

Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây lắp và Phát triển Nhà được thành lập theo Giấy phép kinh doanh số 0100111031, cấp ngày 25/06/2012. Doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, tư vấn, môi giới bất động sản.

Lịnh sử phát triển

Xí nghiệp Xây lắp và Sản xuất Vật liệu xây dựng trực thuộc Công ty sản xuất - dịch vụ Thăng Long được thành lập theo quyết định số 1232 QĐ/UB ngày 06/07/1991 của UBND TP Hà Nội.
Chuyển thành Công ty Đầu tư Xây lắp và Phát triển Nhà theo quyết định số 580 QĐ/UB.
Công ty Đầu tư Xây lắp và Phát triển Nhà chính thức thành lập theo quyết định số 1014 QĐ/UB ngày 11/ 03/1993.
Công ty Đầu tư Xây lắp và Phát triển Nhà chuyển thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên theo quyết định số 3473/QĐ – UBND ngày 13/07/2010.
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đầu tư xây lắp và phát triển nhà chuyển thành Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp và Phát triển Nhà (HIDC) theo quyết định số 1396/ QĐ - UBND
Công ty cổ phần Đầu tư Xây lắp và Phát triển Nhà tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu ngày 05/04/2012.

Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây lắp và Phát triển Nhà không ngừng phát triển vững vàng về mọi mặt, thường xuyên xây dựng kiện toàn, nâng cao năng lực quản lý, điều hành sản xuất, đổi mới trong thiết bị, áp dụng các tiến bộ khoa học và sản xuất kinh doanh, với tiêu chí Hướng đến sự toàn thiện

Lĩnh vực kinh doanh

- Xây dựng nhà các loại;
- Xây dựng công trình công ích (Công trình hạ tầng kỹ thuật, Công trình thủy lợi);
- Đầu tư, kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;
- Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Dịch vụ môi giới bất động sản);
- Hoạt động thiết kế chuyên dụng (Dịch vụ trang trí nội thất);
- Quảng cáo;
- Giáo dục tiểu học;
- Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Nguồn: batdongsan.com.vn
Các Doanh Nghiệp Khác
zalo