Cơ sở nào để xác định công ty bất động sản có vốn nước ngoài?

thiết kế web btccorp
thiết kế website btccorp
công ty thiết kế web btccorp

Cơ sở nào để xác định công ty bất động sản có vốn nước ngoài?

  • 04/09/2020
  • 292

Công ty này của tôi (công ty A) sẽ liên doanh với một công ty con (công ty C) của một doanh nghiệp 100% vốn Hàn Quốc (công ty B) được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam chuyên hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản để lập ra một công ty liên doanh mới (công ty D).

Nếu chúng tôi áp dụng phương án kinh doanh nêu trên, tôi không biết khả năng thực hiện dự án đầu tư này sẽ ra sao vì chưa hiểu rõ pháp luật về nhà ở và pháp luật kinh doanh bất động sản hiện hành. Cụ thể, tôi không rõ, công ty D sẽ được xác định là công ty trong nước hay công ty có vốn đầu tư nước ngoài?

công ty bất động sản có vốn đầu tư nước ngoài
Cơ sở xác định công ty bất động sản có vốn đầu tư nước ngoài được nêu tại
Khoản 1, Điều 23 Luật Đầu tư. Ảnh minh họa: Báo Tuổi trẻ

Xin hỏi, công ty D được thành lập bởi 2 thành viên góp vốn là công ty A và công ty C, là các pháp nhân được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam, không phải là tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thì công ty D sẽ được coi là công ty trong nước hay công ty có vốn đầu tư nước ngoài?

(Trần Trung Kiên)

Trả lời:

Khoản 1, Điều 23 Luật Đầu tư có nêu quy định, "trường hợp tổ chức kinh tế được thành lập bởi một công ty 100% vốn trong nước liên doanh với một công ty con của công ty 100% vốn nước ngoài (thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam) thì phải đáp ứng điều kiện và thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài."

Để biết rõ phạm vi và hình thức kinh doanh bất động sản của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, mời ông Kiên tham khảo theo quy định tại Khoản 3, Điều 11 Luật Kinh doanh bất động sản.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Nguồn: batdongsan.com.vn
zalo