Quy định cấp quyền sở hữu cho căn hộ có vốn góp của người nước ngoài

thiết kế web btccorp
thiết kế website btccorp
công ty thiết kế web btccorp

Quy định cấp quyền sở hữu cho căn hộ có vốn góp của người nước ngoài

  • 04/09/2020
  • 160

Vậy chủ đầu tư trả lời như trên là đúng hay sai? Nếu sai thì việc cấp chủ quyền căn hộ thuộc trường hợp nào? Thời hạn sở hữu của căn hộ như thế nào?

Trường hợp Giấy chứng nhận ghi thời hạn sở hữu căn hộ là thời hạn còn lại của dự án, hoặc ghi 50 năm (như cấp với đối tượng người nước ngoài), thì sau khi tôi và người bạn nước ngoài chuyển nhượng cho cá nhân khác là công dân Việt Nam thì người nhận chuyển nhượng có được cấp Giấy chứng nhận ổn định lâu dài hay không?

Ông Vũ Như Bách (Tp.HCM)

cấp sổ đỏ cho căn hộ có vốn góp của người nước ngoài
Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ chung cư trong trường hợp căn hộ có
vốn góp của người nước ngoài được quy định như thế nào? Ảnh minh họa

Bộ Xây dựng trả lời:

Hiện nay, pháp luật về nhà ở chỉ quy định về việc công nhận quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam của cá nhân nước ngoài hoặc cá nhân nước ngoài kết hôn với công dân Việt Nam ở trong nước (không có quy định đối với trường hợp cá nhân nước ngoài cùng góp vốn với công dân Việt Nam để mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam).

Vì vậy trong trường hợp này, các bên có thể thỏa thuận để một trong hai bên đại diện đứng tên trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với nhà ở đã mua.

Nếu người đại diện đứng tên trong Giấy chứng nhận là người Việt Nam thì thực hiện các quyền và nghĩa vụ như người Việt Nam ở trong nước.

Còn nếu cá nhân nước ngoài đại diện đứng tên trong Giấy chứng nhận thì thực hiện như đối với trường hợp cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam quy định trong Luật Nhà ở 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Nguồn: batdongsan.com.vn
zalo