Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và KCN Việt Nam - TNHH MTV

thiết kế web btccorp
thiết kế website btccorp
công ty thiết kế web btccorp
Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và KCN Việt Nam - TNHH MTV
Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và KCN Việt Nam - TNHH MTV
151 Nguyễn Đình Chiểu, 6, Quận 3, Tp.HCM, Việt Nam
Đang cập nhật (08) 38438883
headoffice@idico.com.vn
Giới thiệu

Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và KCN Việt Nam - TNHH MTV là đơn vị đầu tư, thiết kế, thi công, phát triển hạ tầng các công trình xây dựng khu dân cư, khu công nghiệp, điện năng, giao thông hay thi công xây lắp.

Với phương châm: “Đầu tư để phát triển”, IDICO đã không ngừng nghiên cứu, đề xuất đầu tư nhiều dự án hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư tập trung; điện năng; giao thông; vật liệu xây dựng; tham gia nhận thầu thi công xây lắp nhiều dự án có giá trị lớn…

Trong lĩnh vực phát triển hạ tầng Khu công nghiệp: IDICO đã và đang đầu tư xây dựng, quản lý và vận hành 17 dự án khu công nghiệp trên cả nước với diện tích khoảng 7.000ha, tổng mức đầu tư khoảng 10.000 tỷ đồng. Các dự án này đã đem lại nguồn thu lớn cho ngân sách Nhà nước, tạo công ăn việc làm cho người lao động, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội vùng dự án…

Trong lĩnh vực điện năng và giao thông, IDICO cũng đều gặt hái được những thành tựu lớn, góp phần không nhỏ trong sự phát triển chung của đất nước.

Qua hơn 10 năm xây dựng và phát triển, thương hiệu IDICO ngày càng được củng cố và đứng vững trên thị trường. Ngoài ra, các đơn vị thành viên của IDICO đều có bề dày hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công xây lắp.

IDICO đã nâng cao năng lực tài chính, kinh nghiệm và hình thành đội ngũ cán bộ công nhân viên năng động, sáng tạo, nhiệt huyết, có trình độ quản lý, khai thác vận hành các dự án chuyên nghiệp, hiệu quả.

Trong thời gian tới, IDICO sẽ tiếp tục nghiên cứu đề xuất đầu tư phát triển nhiều dự án, đánh thức nguồn lực chưa được khai thác tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa…
IDICO mong muốn, phát huy hiệu quả nhất nguồn lực đất đai, tài nguyên của đất nước, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển kinh tế - xã hội theo chủ trương đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước…

Nguồn: batdongsan.com.vn
Các Doanh Nghiệp Khác
zalo