Các nhà đầu tư nước ngoài được kinh doanh loại hình BĐS nào?

thiết kế web btccorp
thiết kế website btccorp
công ty thiết kế web btccorp

Các nhà đầu tư nước ngoài được kinh doanh loại hình BĐS nào?

  • 12/10/2020
  • 177

Chú thích: Dấu X là không được phép kinh doanh

Loại BĐS

Loại hình kinh doanh BĐS

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Nhà, công trình

Mua để bán, cho thuê, cho thuê mua

x

x

Thuê để cho thuê lại

 

 

Đất được nhà nước giao

Xây nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua

 

 

Phân lô bán nền, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng đó

x

x

Đất được nhà nước cho thuê

Xây nhà ở để cho thuê

   

Xây nhà công trình để bán, cho thuê, cho thuê mua

   

Đất được nhà nước công nhận quyền sử dụng đất

Xây nhà, công trình để bán, cho thuê, cho thuê mua

x

x

Đất nhận chuyển nhượng từ tổ chức, cá nhân, hộ gia đình

x

x

Đất thuê của hộ gia đình, cá nhân,
tổ chức

Xây nhà, công trình để cho thuê theo đúng mục đích sử dụng đất

 

x

Dự án BĐS

Nhận chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ để xây nhà, công trình bán, cho thuê, cho thuê mua

   

Quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân, tổ chức

Nhận chuyển nhượng, thuê để xây dựng hạ tầng kỹ thuật để chuyển nhượng, cho thuê đất đã xây dựng hạ tầng kỹ thuật

x

x

Đấtnhận chuyển nhượng trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế

Xây dựng nhà, công trình để kinh doanh theo đúng mục đích sử dụng đất

 

x

Đất thuê trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế

   

Những ví dụ từ bảng trên:

Với đất được Nhà nước giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài không được phép phân lô bán nền, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật nghĩa địa, nghĩa trang để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn liền với hạ tầng đó.

Nhà đầu tư nước ngoài được kinh doanh những loại hình BĐS pháp luật cho phép

Với nhà ở, công trình xây dựng, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài chỉ có quyền thuê để cho thuê lại chứ không được phép mua để bán, cho thuê mua, cho thuê.

Với dự án BĐS, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài , người Việt Nam định cư ở nước ngoài có quyền nhận chuyển nhượng toàn bộ và một phần để xây nhà ở, công trình bán, cho thuê mua, cho thuê.

Nguồn: batdongsan.com.vn
zalo