Làm thế nào để chuyển tiền hợp pháp ra nước ngoài mua nhà?

thiết kế web btccorp
thiết kế website btccorp
công ty thiết kế web btccorp

Làm thế nào để chuyển tiền hợp pháp ra nước ngoài mua nhà?

  • 04/09/2020
  • 183

mua nhà nước ngoài
Pháp luật tại Việt Nam chưa có quy định nào cho phép công dân được chuyển
tiền ra nước ngoài mua nhà, xe và phương tiện đi lại. Ảnh minh họa

Trả lời:

Trong Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 70/2014/NĐ-CP đã nêu quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh ngoại hối và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ngoại hối có quy định về việc chuyển tiền một chiều từ Việt Nam ra nước ngoài như sau:

Người cư trú là công dân Việt Nam được mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho các mục đích sau:

a) Học tập, chữa bệnh ở nước ngoài;

b) Đi công tác, du lịch, thăm viếng ở nước ngoài;

c) Trả các loại phí, lệ phí cho nước ngoài;

d) Trợ cấp cho thân nhân đang ở nước ngoài;

đ) Chuyển tiền thừa kế cho người hưởng thừa kế ở nước ngoài;

e) Chuyển tiền trong trường hợp định cư ở nước ngoài;

g) Chuyển tiền một chiều cho các nhu cầu hợp pháp khác”.

Như vậy, căn cứ theo quy định này, công dân Việt Nam chỉ được mua, chuyển ngoại tệ ra nước ngoài cho các mục đích đã liệt kê như trên. Hiện chưa có quy định nào cho phép công dân được chuyển tiền ra nước ngoài để mua nhà, mua xe và phương tiện đi lại. Việc chuyển tiền vì mục đích này cũng không được pháp luật xếp vào trường hợp 'chuyển tiền một chiều cho nhu cầu hợp pháp khác'.

Vì thế, nếu bạn muốn mua ngoại tệ và chuyển tiền ra nước ngoài để mua nhà, mua xe và phương tiện đi lại khi bạn không cư trú ở nước đó là điều rất khó thực hiện.

Luật sư, Thạc sĩ Phạm Thanh Bình

Nguồn: batdongsan.com.vn
zalo