Có mất quyền sở hữu nhà tại Việt Nam khi thôi quốc tịch Việt Nam?

thiết kế web btccorp
thiết kế website btccorp
công ty thiết kế web btccorp

Có mất quyền sở hữu nhà tại Việt Nam khi thôi quốc tịch Việt Nam?

  • 04/09/2020
  • 260

Hiện tôi đang làm thủ tục nhập quốc tịch Hoa Kỳ. Khi đó, tôi phải thôi quốc tịch Việt Nam, vậy tôi có mất quyền sở hữu căn nhà tại Việt Nam không? Tôi phải làm thế nào để không mất quyền sở hữu căn nhà đó?

Victor Trương (California, Hoa Kỳ)

Trả lời:

Khi nhập quốc tịch Hoa Kỳ và thôi quốc tịch Việt Nam, ông sẽ trở thành công dân Hoa Kỳ. Khi đó, là một cá nhân nước ngoài, ông có quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định của Luật Nhà ở năm 2014.

sở hữu nhà tại Việt Nam
Cá nhân, tổ chức nước ngoài có quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam. Ảnh minh họa

Ông đứng tên sở hữu nhà tại Việt Nam trước khi nhập quốc tịch Hoa Kỳ. Căn cứ theo Luật Quốc tịch Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành, việc thôi quốc tịch Việt Nam không làm chấm dứt quyền sở hữu nhà, đất của ông. Do đó, ông sẽ không mất quyền sở hữu căn nhà tại Việt Nam khi ông nhập quốc tịch Hoa Kỳ.

Khi ông không thể trực tiếp quản lý ngôi nhà tại Việt Nam, ông có thể ủy quyền cho người khác. Người này sẽ đại diện cho ông để thực hiện các giao dịch liên quan đến nhà, đất và thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu, sử dụng nhà, đất.

Luật gia Nguyễn Văn Khôi

Nguồn: batdongsan.com.vn
zalo