Công ty GS E & C

thiết kế web btccorp
thiết kế website btccorp
công ty thiết kế web btccorp
Công ty GS E & C
Công ty GS E & C
208 Nguyễn Trãi, Nguyễn Cư Trinh, quận 1, Tp.HCM
Đang cập nhật (08) 37449449
contact@batdongsan.com.vn
Giới thiệu

Công ty GS E&C, được thành lập năm 1969 và tạo dựng được sự phát triển cân bằng nhờ danh mục tài sản kinh doanh ổn định trong các lĩnh vực nhà máy, xây dựng dân dụng, nhà ở, môi trường và các lĩnh vực khác.

Năm 2003 Công ty đã đưa ra mục tiêu trung và dài hạn của “Tầm nhìn 2010” và đã trở thành công ty xây dựng đại diện cho Hàn Quốc về cơ cấu tổ chức kinh doanh cấp cao, đổi mới quy trình và hệ thống đồng thời đảm bảo vai trò nổi bật của nguồn lực con người và sức mạnh công nghệ.

Năm 2008, GS E&C đã công bố mục tiêu tương lai mới của “Tầm nhìn 2015” trong và ngoài nước. Mục tiêu mới của GS E&C là trở thành “Đối tác tốt nhất và Công ty dẫn đầu với lòng tin cậy có được nhờ xây dựng giá trị toàn cầu bằng đam mê sáng tạo”. Với tầm nhìn đó, công ty có mục tiêu việc gia nhập 10 Công ty Hàng đầu Toàn cầu bằng cách đạt 24 ngàn tỷ won từ đơn đặt hàng và 18 ngàn tỷ won từ doanh thu trước năm 2015.

Nhằm thực hiện “Tầm nhìn 2015”, công ty sẽ tập trung cải cách tổ chức nội bộ cũng như tập trung vào các dự án môi trường về xử lý nước và rác thải dựa trên nền tảng trung và dài hạn và các dự án nhà máy điện như nhà máy phát điện và khí bằng cách hạn chế các dự án theo định hướng thị trường nội địa, trở thành một trong 10 công ty xây dựng hàng đầu toàn cầu.

Ngoài ra, công ty cũng có kế hoạch đảm bảo cân bằng giữa các dự án trong và ngoài nước bằng cách tăng tỷ lệ dự án nước ngoài lên 50% trước năm 2015 với các dự án dân dụng nước ngoài như xây dựng đập, cảng đồng thời đảm nhận một cách có chọn lọc các dự án từ hợp đồng nước ngoài dựa trên cơ sở khả năng sinh lợi đang treo tới thời điểm đó.

Nguồn: batdongsan.com.vn
Các Doanh Nghiệp Khác
zalo